Praktische informatie over aanmelden

U kunt zich aanmelden voor de nieuwsbrief, die ongeveer ieder kwartaal verschijnt. Daarnaast kunt u zich vast aanmelden voor een specifieke cursus, ook als daar nog geen datum voor bekend is. Zodra er dan een datum wordt vastgelegd, wordt u daarover geïnformeerd.

Bij iedere cursus kunt u zich door middel van een formulier op deze website aanmelden. Voor iedere deelnemer is een aparte aanmelding nodig, maar u hoeft geen profiel of registratie te regelen. Als u zich voor meerdere cursussen tegelijk wilt aanmelden, kunt u dat in het formulier van uw eerste cursus invullen. Na aanmelding ontvangt een specifiek op de cursus toegesneden aanmeldingsformulier, waarin u naast uw eigen gegevens ook uw leerdoelen en wensen met betrekking tot de cursus kunt aangeven. Die worden zoveel mogelijk meegenomen in de cursusvoorbereiding.

Uw aanmelding is definitief als er voldoende ruimte beschikbaar is. Daarvan krijgt u binnen enkele werkdagen bericht. Daarnaast ontvangt u een specifiek op de cursus toegesneden vragenformulier, waarin u nadere gegevens en uw leerdoelen en wensen met betrekking tot de cursus kunt aangeven. Die worden zoveel mogelijk meegenomen in de cursusvoorbereiding. Nadat u deze heeft opgestuurd, ontvangt u een bevestiging van uw aanmelding. Uiterlijk twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt u bericht of deze definitief doorgaat. Daarbij ontvangt u ook de exacte tijden, locatie,  routebeschrijving en alle andere benodigde informatie. Bij te weinig deelnemers kan een cursus helaas niet doorgaan.

Voor een in-company cursus kunt u een aanvraag doen via de site, of bellen voor meer informatie. Meestal is in-company interessant vanaf ongeveer 8 deelnemers. De cursusinhoud wordt dan aangepast aan uw organisatie en de vraagstelling. In onderling overleg worden cursusdata en tijden vastgelegd. De cursus wordt gegeven op een door u aangegeven locatie. Op basis van uw vraag en wensen ontvangt u een specifieke offerte, met alle gewenste informatie en afspraken.

Een cursusdag start meestal om 9:00 of 9:30 en duurt tot maximaal 17:00. Sommige cursussen eindigen eerder. Veldcursussen zijn vaak korter (bijvoorbeeld als ze op insecten zijn gericht). Deze informatie is bij de specifieke cursus vermeld.

Bij cursussen is altijd koffie, thee, drankjes en lunch inbegrepen. Alleen als de cursus slechts een halve dag duurt, is er geen lunch bij. Als bij een veldcursus lunch of consumpties niet zijn inbegrepen, wordt dit specifiek vermeld. Ook het noodzakelijke cursusmateriaal is altijd inbegrepen. Bij enkele cursussen wordt de optie geboden bepaalde boeken of materialen aan te schaffen, maar deze zijn dan altijd extra.

De prijs hangt samen met de benodigde voorbereidingstijd, het tarief van de docent(en), de locatiekosten en kosten van het cursusmateriaal. Deze verschillen per onderwerp en locatie.

Om optimaal te profiteren van de cursusinhoud kan het zijn dat voor aanvang van de cursus voorbereiding wordt gevraagd. Of er worden aanvullende opdrachten gegeven, tussen verschillende cursusdagen binnen een serie. Indien dit noodzakelijk is voor de cursus, wordt dit vermeld. Anders vormt dit (extra) werk een mogelijkheid tot verdieping en aanvullende oefening. De tijdsbesteding hiervoor is maximaal de totale omvang van de cursusdagen.

Wanneer de cursus definitief doorgaat, maar nog niet vol is, kunt u zich nog tot een dag van tevoren aanmelden. Neem dan bij voorkeur telefonisch contact op. Het kan dan bijvoorbeeld zijn dat cursusmateriaal alleen digitaal beschikbaar is en niet analoog.


Om praktische redenen wordt u echter verzocht om uiterlijk 2-3 weken van tevoren aan te melden.

Jazeker! Als u vanuit dezelfde organisatie meerdere deelnemers tegelijk aanmeldt voor dezelfde cursus is 15% korting van toepassing op de 2e en verdere deelnemers.  Deze korting wordt vanzelf meegenomen in de facturering. Ook als u zichzelf tegelijk voor meerdere cursussen aanmeldt is die 15% korting van toepassing op de tweede en volgende cursusdagen. Dit kunt u op het formulier aangeven. Als combinatiekorting van toepassing is kan niet ook vroegboekkorting van toepassing zijn op dezelfde cursus.

Tot 2 maanden voor de start van een cursus kunt u zich aanmelden met 15% korting. Deze korting geldt niet samen met combinatiekorting. Door vroeg aan te melden kan de voorbereiding van de cursussen optimaal georganiseerd worden. Daarvan profiteert u mee. Deze korting wordt vanzelf meegenomen in de facturering, afhankelijk van de datum van aanmelding. U hoeft dit niet specifiek aan te geven.

U ontvang een factuur als de cursus definitief doorgaat. Dat is meestal 2-4 weken van tevoren. Betaling graag binnen 14 dagen na de factuurdatum, maar deelname is ook mogelijk als de factuur nog niet is betaald.

Geef zo snel mogelijk per e-mail door als u toch niet aanwezig kunt zijn. U kunt zich natuurlijk laten vervangen, dat is kosteloos. Bij annulering tot vier weken voor aanvang betaalt u €50,- annuleringskosten of €25 als u zich direct inschrijft voor een nieuwe cursus. Tot 2 weken voor aanvang betaalt u 50% van het bedrag. Korter van tevoren is het helaas noodzakelijk de volledige kosten te berekenen omdat de locatiekosten en voorbereidingskosten dan ook al gemaakt zijn. Bij direct opnieuw boeken voor een vervangende cursus is wel de 15% combinatie-korting van toepassing.

U kunt hier de algemene voorwaarden downloaden. Heeft u hier vragen over, neem vooral contact op met Naturio.

Er wordt zorgvuldig omgegaan met uw persoonsgegevens, conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Uw gegevens worden niet met derden gedeeld. Alleen een eventuele mede-organisator van een cursus zal, voor zover relevant, over uw gegevens kunnen beschikken. Deze organisaties en docenten staan bij de cursussen genoemd.

Blijf op de hoogte!

Ontvang ongeveer 6 keer per jaar tips en cursusnieuws!

Naturio

Laat weten wat u graag wilt in uw cursus!

Uw ideeën worden meegenomen in het ontwikkelen van nieuwe cursussen