Inspiratie door kennis

Karin Albers
Karin Albers
Folder Naturio

Naturio

Ecologische kennis goed toepassen levert meer op voor natuur én de mens. Goede ecologische vak-cursussen voor een brede doelgroep ontbraken in het werkveld. In dat gat is Naturio gesprongen. Sinds het voorjaar van 2018 biedt Naturio een brede selectie aan ecologische cursussen gericht op vakmensen.

Karin Albers, de initiator, was na ruim 20 jaar opzetten en uitbouwen van het ecologisch adviesbureau Ecologica toe aan een nieuwe uitdaging. Ecologische kennis delen is haar nieuwe passie. Zij heeft in die jaren aan tal van projecten gewerkt op het gebied van inrichting, beheer, monitoring, plan- en beleidsvorming. Haar brede kennis en ervaring in de landschapsecologie is zowel gericht op flora als op fauna en ze is thuis in zowel de stadsnatuur als in de ‘donkergroene’ natuur.  Ook het ‘Symposium Ecologie en de Praktijk‘ waar steeds ruim 300 vakmensen samenkomen, heeft ze jarenlang met veel enthousiasme georganiseerd. Zij is zelf docent bij de meer algemene cursussen, maar zoekt ook de samenwerking met specialisten om specifieke onderwerpen aan te bieden (zie de verschillende docenten hieronder). Naast het geven van cursussen biedt Karin zich ook graag aan als spreker, presentator of dagvoorzitter.

De cursussen kenmerken zich door een sterke inhoud en kleine groepen. Ze zijn op de praktijk gericht. Er is ook aandacht voor een goede didactische aanpak en handvatten om de kennis toe te kunnen passen in de dagelijkse praktijk. Eigen casussen, praktijkvoorbeelden en praktische tools maken onderdeel uit van de cursus. De cursussen worden zoveel mogelijk verspreid over het land gehouden, zodat u zo min mogelijk hoeft te reizen. Het betreft inspirerende locaties. De cursussen kunnen daarnaast ook in-company worden georganiseerd.

Naturio is lid van het Netwerk Groene Bureaus.

Docent

Karin Albers
Karin AlbersNaturio
Karin Albers, de initiator, was na ruim 20 jaar opzetten en uitbouwen van het ecologisch adviesbureau Ecologica toe aan een nieuwe uitdaging. Ecologische kennis delen is haar nieuwe passie. Zij heeft in die jaren aan tal van projecten gewerkt op het gebied van inrichting, beheer, monitoring, plan- en beleidsvorming. Haar brede kennis en ervaring in de landschapsecologie is zowel gericht op flora als op fauna en ze is thuis in zowel de stadsnatuur als in de ‘donkergroene’ natuur.

Docent

Jap Smits
Jap SmitsStaatsbosbeheer
Jap Smits is een gepassioneerd natuurbeheerder met oog voor de flora en (entomo)fauna van de vochtige en droge zandgronden in het algemeen en de heidecultuurgronden en beekdalen in het bijzonder. Zijn jarenlange ervaring zorgen voor een brede kennis van zowel de theoretische achtergronden, als de beheerpraktijk. Zijn focus ligt op de relatie tussen een gezonde bodem, gevarieerde flora, goede insectenfauna (als hoofdpijler voor de voedselketen) en daarmee soortenrijke natuurgebieden. Deze aspecten brengt hij onder de aandacht van beheerders, gebruikers en publiek.

Docent

Robert Kwak
Robert KwakVogelbescherming Nederland
Ervaren en gedreven ecoloog, gespecialiseerd in vogels, natuurbeheer en duurzame ontwikkeling. Pleitbezorger van het concept ‘Basiskwaliteit natuur’. Hij zet zijn kennis en ervaring bij overheden en non-profit organisaties in om de natuur naar een hoger niveau te brengen. Sterk in communicatie en educatie.

Docent

Ing. Ilco van Woersem
Ing. Ilco van WoersemEcologica
Ilco werkte ruim vijfentwintig jaar in het bos- en natuurbeheer, zelfs in Afrika. Daar viel ook boombeheer onder, veiligheidscontroles, lanen vervangen, snoeicursussen, inventarisaties van vogels en vleermuizen. De laatste vijftien jaar is hij vooral bezig met opdrachten op het gebied van groene inrichting en beheer, inventarisaties van vleermuizen, vogels en herpetofauna en toetsingen. Met groene wetgeving kan hij goed uit de voeten.
Hij heeft onder andere ervaring opgedaan met de vervanging van zeer oude, vervallen beuken- en eikenlanen op buitenplaatsen van Natuurmonumenten, landgoederen van Defensie, op begraafplaatsen en langs wegen van gemeenten en Rijkswaterstaat.

Docent

Benjamin Backx MSc
Benjamin Backx MScEco Assist
Na zijn opleiding tot ecoloog aan de Radboud Universiteit Nijmegen is Benjamin al ruim tien jaar werkzaam als adviseur ecologie. Daarnaast is hij vier jaar werkzaam geweest als directeur en projectleider van een natuuraannemer. Hierdoor heeft deze ecoloog zowel veel kennis op het gebied van ecologie en natuurwetgeving, als ervaring met het uitvoeren van mitigerende maatregelen. De rode draad door zijn werkwijze is het bereiken van natuurbescherming door het toepassen van praktische en functionele mitigerende maatregelen, met specialisaties op het gebied van natuurwetgeving, vleermuizen en natuurinclusief bouwen.

Docenten

Dr. Frans Kuenen en Wim van den Heuvel
Dr. Frans Kuenen en Wim van den HeuvelMiecon
MIECON heeft zich gespecialiseerd in de uitvoering van zogenaamde mitigerende maatregelen. Ecologen schrijven deze mitigerende maatregelen voor bij projecten, zodat wordt voorkomen dat beschermde planten en/of dieren negatieve invloed ondervinden. MIECON is opgericht door Frans Kuenen en Wim van den Heuvel. Frans is bioloog en heeft veel interesse in techniek en bouwkunde. Wim heeft altijd in de bouw gewerkt, maar is ook altijd actief geweest in de biologie. Zij hebben hun kennis en kunde gebundeld en hebben nu al vele projecten succesvol afgerond. Hun kracht ligt in het vermogen om praktische oplossingen te bedenken die zowel voor opdrachtgevers, als voor beschermde soorten gunstig uitpakken.

Docent

drs. Arnold van Kreveld
drs. Arnold van KreveldBureau Stroming
Deze beleidsbioloog combineert een sterk analytisch vermogen met een oplossingsgerichte visie. Na een brede ervaring opgedaan te hebben werkt Arnold sinds 2004 als freelance consultant voor ngo’s, bedrijven en overheden. Hij is werkzaam bij Bureau Stroming, gastdocent op de Erasmus School of Accounting & Assurance en sinds 2017 Programma Coördinator van stichting Tijdelijke Natuur.

Docenten

Ir. Hans Bleumink en Ir. Jan Neefjes
Ir. Hans Bleumink en Ir. Jan Neefjesbureau Overland
Bureau Overland is gespecialiseerd in landschap en erfgoed, op het raakvlak met natuur(ontwikkeling), waterbeheer en ruimtelijke planvorming – van cultuurhistorische inventarisaties tot de productie van landschapsboeken en het opstellen van erfgoedstrategieën. Overland werkt voor terreinbeheerders, landgoedeigenaren, waterschappen, provincies en het rijk. Recente producten zijn het Handboek Beken en Erfgoed (voor waterschappen en terreinbeheerders) en de landschapsbiografieën voor de vier uitverkozen ‘mooiste natuurgebieden van Nederland’.

Blijf op de hoogte!

Ontvang ongeveer 6 keer per jaar tips en cursusnieuws!

Naturio

Laat weten wat u graag wilt in uw cursus!

Uw ideeën worden meegenomen in het ontwikkelen van nieuwe cursussen

Enquete