Loading...
Home2018-10-25T10:16:20+00:00

Laat u inspireren

Volg ecologische cursussen van Naturio als u op ecologisch gebied extra kennis wilt opdoen of uw kennis actueel wilt houden.

Voor onder meer beleidsmedewerkers, landschapsarchitecten en beheerders zijn er 10 verschillende onderwerpen te kiezen zoals ‘Ecologische kansen’, ‘Ecologisch groenbeheer’ en ‘Tijdelijke Natuur’. Actuele onderwerpen als ‘wat te doen voor insecten’ en ‘citizen science’ vormen onderdelen van de cursussen. Naturio richt zich bij het ontwikkelen van cursussen op het integreren van actuele ontwikkelingen. Eigen casussen en praktijkvoorbeelden zijn een belangrijk onderdeel van alle cursussen.

Poel - ecologische cursussen
Insectenhotel
Landkaartje

Praktische ecologische cursussen

Naturio biedt ecologische cursussen voor vakmensen in het groene werkveld. De kennis staat centraal, gericht op praktische bruikbaarheid. U kunt er in uw werk mee aan de slag en uw plannen en ontwerpen verbeteren. Op het programma staan reguliere cursussen (zoals over ecologische monitoring) en veldcursussen (zoals 20 jaar ervaring in een ecologisch stadspark). U wordt van harte uitgenodigd op één van onze inspirerende cursuslocaties verspreid door het land. Naturio helpt u verder ontwikkelen in uw vak!

Ecologische opleiding of eigen kennisdag

Combineer de gevarieerde cursusmodulen naar wens, van een paar dagen tot een complete opleiding. Het programma wordt steeds verder uitgebreid. Ook voor ondersteuning bij het ontwikkelen van een eigen interne of externe cursus of kennisdag kunt u bij Naturio terecht. Dit betreft altijd maatwerk. Bent u op zoek naar een cursus die u niet terugvindt in het cursusprogramma? Neem dan vooral contact op.

Tips en artikelen
Cursusprogramma
Maatwerk
Nieuws

Van alle kanten roep om meer ecologisch groen!

Minder gazon met bomen en meer bloemrijk en structuurrijk groen in steden en dorpen. Vakblad Groen heeft deze oproep van Naturio geplaatst in hun laatste nummer! De Vitale Groene Stad heeft dit overgenomen voor de website.
Tegelijk geven twee landschapsarchitecten in Science ook aan dat de tijd van de gazons voorbij moet zijn; goed voor het klimaat! Ook het NRC schreef erover. ‘New lawn thinking’; goed voor klimaat, milieu en biodiversiteit.

De tijd is rijp voor natuurrijk groen!

Oktober 2018

Cursus-series voor 3 doelgroepen

Ruimtelijke ordening

Beleid

opleiding ecologie - ontwerp, projecten, beleid

Groenbeheerders

Hoveniers

opleiding ecologie - groenbeheer

Natuurbeheer

Natuurherstel

opleiding ecologie - natuurbeheer

Blijf op de hoogte!

Ontvang ongeveer 6 keer per jaar tips en cursusnieuws!

Laat weten wat u graag wilt in uw cursus!

Uw ideeën worden meegenomen in het ontwikkelen van nieuwe cursussen

Enquete

Doelgroep

Naturio richt zich op een brede doelgroep van vakmensen:

  • Landschapsarchitecten

  • Projectleiders

  • Beleidsmedewerkers en bestuurders

  • Groenbeheerders en hoveniers

  • Terreinbeheerders

  • Rentmeesters

  • Ecologen bij overheden en semioverheden

  • Ecologen bij advies- en onderzoeksbureaus

  • Docenten uit het groene vakonderwijs

  • Overige groene vakmensen

Kenmerken van alle cursussen

Het opdoen van inhoudelijke kennis staat centraal in iedere cursus, zowel in de breedte als in de diepte. De basis van ieder onderwerp wordt uitgewerkt tot een flinke diepgang, zodat voor iedereen de eigen kennis wordt aangevuld.

In de cursussen staat praktische toepasbaarheid voorop. Ten eerste wordt veel gebruik gemaakt van praktijkvoorbeelden. Daarnaast wordt stilgestaan bij het toepassen van de kennis binnen uw eigen werk. Dit gebeurt door opdrachten of casussen.

Actuele ontwikkelingen worden gevolgd en meegenomen in de cursussen. Ook is er aandacht voor verbanden tussen onderwerpen en met andere vakgebieden.

De cursussen worden gegeven door ervaren vakmensen, die aandacht hebben voor didactiek.

Er wordt gewerkt met kleine groepen en u krijgt de gelegenheid uw eigen doelstelling en vragen aan te geven. Die worden zoveel mogelijk in de cursus verwerkt, zodat u altijd antwoord krijgt op uw vragen.

De cursussen vinden plaats op geschikte locaties, verspreid door het land. U hoeft dan zo min mogelijk te reizen. Goede bereikbaarheid, liefst per openbaar vervoer, is hierbij een aandachtspunt. Iedere locatie heeft iets unieks.