Tips en artikelen

/Tips en artikelen
Tips en artikelen2019-06-27T09:40:29+00:00

Artikelen

Checklist gefaseerd maaien

Hoe pas je gefaseerd maaien goed toe? Gefaseerd maaibeheer biedt kansen voor fauna. Schuilgelegenheid, voedsel en structuur verdwijnen dan niet volledig bij een maaibeurt. Aan de andere kant is maaien belangrijk om graslanden en bermen bloemrijk te maken of te houden en niet te laten verbossen, vergrassen of verder verruigen. Daarom mag er ook niet te weinig gemaaid worden. Goed [...]

Top Tips

Vroeg maaien tegen grassen

natuurgericht maaibeheerbloemrijk grasland

Als grassen domineren en de vegetatie arm is aan kruiden, ga dan eerder maaien; tweede helft van mei meestal. Let dan wel extra op broedvogels! Voor veel cursisten was dit een belangrijke nieuwe tip in de cursus natuurgericht maaibeheer

Meten is weten; evalueer hoe het gaat.

ecologische opleiding naturiobeekdal natuurontwikkeling

Natuurinclusief bouwen, natuur ontwikkelen, herstelmaatregelen, nieuw beheer; er gaat veel tijd en geld zitten in maatregelen en projecten. Maar wat levert het op? Niet alles hoeft natuurlijk onderzocht, maar wat als in een kwart van de gevallen monitoring eens vanaf het begin wordt meegenomen? Dat levert een schat aan kennis op en bovendien vallen er dan met een beetje geluk successen te communiceren. Dat motiveert!

Denk in systemen in plaats van beelden.

Wilde bij nestje zandbodemGradienten overgangen ecosysteem

Met name voor landschapsarchitecten is het logisch dat het beeld voorop staat in het ontwerp. Alleen om natuur écht mee te laten liften en méér te bereiken moet ecologische kennis en ervaring opgedaan worden. Daarbij moet het systeem als geheel ‘in beeld’ komen om een meerwaarde te kunnen bieden. Landschapsarchitecten van de cursus ‘Ecologische kansen‘ waren daar zeer positief over!

Zorg voor een goede overgang tussen cultuurlijk en natuurlijk groen in de stad en laat het er verzorgd uitzien!

Dat bleek een belangrijke factor om iedereen enthousiast te krijgen voor ecologisch groen in het inspirerende ecologische stadspark in Eindhoven (cursus Ecopark Acht)

Communicatie is in alle fasen belangrijk om Tijdelijke Natuur te laten slagen. 

Neem daar voldoende tijd voor. Dan profiteert echt iedereen! Dit was één van de conclusies uit de cursus Tijdelijke Natuur.