Tips en artikelen

/Tips en artikelen
Tips en artikelen2018-10-26T10:02:25+00:00

Top Tips

Zorg voor een goede overgang tussen cultuurlijk en natuurlijk groen in de stad en laat het er verzorgd uitzien!

Dat bleek een belangrijke factor om iedereen enthousiast te krijgen voor ecologisch groen in het inspirerende ecologische stadspark in Eindhoven (cursus Ecopark Acht)

Biotoopbenadering en soortbenadering moeten samengaan in natuurbeheer en -ontwikkeling.

Deze oproep was in meerdere presentaties te horen bij het jubileumsymposium van Stichting Bargerveen

Communicatie is in alle fasen belangrijk om Tijdelijke Natuur te laten slagen. Neem daar voldoende tijd voor. Dan profiteert echt iedereen!

Dit was één van de conclusies uit de cursus Tijdelijke Natuur.

Artikelen

Ecologisch groen moet de norm worden!

[ Karin Albers, Naturio ] Natuur moet meer de ruimte krijgen, ook in de stad. Gelukkig is dat een geluid dat steeds hoorbaarder wordt. De natuurrijke stukken die al bestaan of nu ontwikkeld worden, vormen mooie voorbeelden, maar de natuur is gebaat bij flinke oppervlakten. Daarvoor is visie en lef nodig; ecologisch groen moet de norm worden! Het groen [...]