Mini-opleiding ecologie

Combineer verschillende cursusdagen tot een korte opleiding ecologie

U kunt alle mogelijke cursussen naar wens combineren. Hier is voor drie verschillende doelgroepen de meest logische cursuscombinatie op een rij gezet. Het cursusaanbod ontwikkelt voortdurend en biedt daarmee steeds meer mogelijkheden. Zo is er voor een hele brede doelgroep in samenwerking met Vogelbescherming Nederland de algemene cursus ‘Basiskwaliteit natuur realiseren’ erbij gekomen voor 2020! In de loop van de jaren kunt u zelf een soort aanvullende mini-opleiding ecologie samenstellen.

Vanaf september 2019 is Naturio gestart met een aanvullende service voor iedereen die een mini-opleiding ecologie heeft gereserveerd bij Naturio. Dit geldt vanaf 5 cursussen. U krijgt dan extra (online) studietips, aanvullende actuele kennis en (indien gewenst) aanvullende praktische opdrachten.

Zit het ideale aanbod voor u er niet bij? Laat vooral weten waar u naar op zoek bent, dan ontvangt u een maatwerkvoorstel.

R.O. en beleid
Groenbeheer
Natuurbeheer

Tip: 5 cursusdagen inrichting of beheer met extra korting

Nieuw voor komende winter; serie van 5 ecologische cursussen voor iedereen die biodiversiteit écht wil verbeteren;

Totaal 5 cursusdagen (stads)natuur voor ruimtelijke ordening, ontwerp en inrichting: Basiskwaliteit natuur (1 dag), Meer kleur in groen (3 dagen); Ecologische kansen, Ecologische relaties en Natuurinclusief groen en de praktijk in Ecopark Acht Eindhoven (1 dag).

Totaal 5 cursusdagen (stads)natuur voor beheer: Basiskwaliteit natuur (1 dag), Kansen voor beheer (3 dagen) Ecologisch groenbeheer, Natuurgericht maaibeheer en Lanenbeheer en de praktijk in Ecopark Acht Eindhoven (1 dag).

Bekijk de individuele cursussen voor meer informatie. Op diverse plekken in Nederland te volgen in de periode januari t/m mei (RO) en januari t/m november (beheer).

Nu met extra korting € 1450,- exclusief BTW voor 5 dagen! Tot 2 weken voor aanvang van de eerste cursus. Normaal €1835,- ofwel €1890,- exclusief BTW bij los boeken.

Ontwerp, projecten, beleid
Lisdodde

Cursussen voor ruimtelijke ordening, ontwerp en beleid

Deze cursussen zijn met name gericht op (landschaps)architecten, ontwerpers, projectleiders, beleidsmakers en bestuurders. De focus ligt vooral op natuur en groen in de woonomgeving en de stadsrand, kortom de stadsecologie. De verschillende onderwerpen kunnen los gevolgd worden, maar de eerste drie vormen een logische set van cursusmodulen. Deze serie, ‘meer kleur in groen’, is voor 2020 aangevuld met de derde en laatste module; natuurinclusief groen! De dag in Ecopark Acht vormt vervolgens de ideale praktijkdag als afsluiting van deze drie cursusdagen.

De cursussen over basiskwaliteit natuur, monitoring en flora en vegetatie gaan behalve over bebouwd gebied ook over het buitengebied. Deze zijn meer in brede zin relevant voor ruimtelijke ordening en landschap.

1. Meer kleur in groen; ecologische kansen
2. Meer kleur in groen; ecologische relaties
3. Meer kleur in groen; natuurinclusief groen
4. Basiskwaliteit natuur realiseren
5. Beschermde soorten in gebouwen
6. Beschermde soorten bij renovatie en sloop
7. Veldcursus Ecopark Acht Eindhoven
8. Ecologische monitoring
9. Flora en vegetatie
Groenbeheer
Bloemrijk grasland

Cursussen voor groenbeheerders en hoveniers

Ecologisch groenbeheer staat in deze cursussen centraal in de breedste zin van het woord. De inhoud is geschikt voor iedereen die daarmee te maken heeft, van het opstellen van beheerplannen tot het aansturen van de uitvoering. Maar ook de algemene ecologische cursussen zijn voor deze doelgroep heel geschikt. Stel naar believen een pakket samen van bij uw werk passende onderwerpen.

De cursus ‘natuurgericht maaibeheer’ is nieuw voor 2019 en vormt een ideaal vervolg op ecologisch groenbeheer!

1. Ecologisch groenbeheer
2. Natuurgericht maaibeheer
3. Gedurfd lanenbeheer
4. Veldcursus Ecopark Acht
5. Basiskwaliteit natuur realiseren
6. Ecologische monitoring
7. Flora en vegetatie
Natuurbeheer, natuurherstel
Mostapijt

Cursussen voor natuurbeheer en -herstel

Deze cursussen zijn gericht op natuur en iedereen die zich met het beheer, herstel en ontwikkeling daarvan bezighoudt. Ook onderzoek en inventarisatie naar natuur en natuurwaarden valt hieronder. De cursusmodulen kunnen naar wens gecombineerd worden.

De tweedaagse cursus ‘Heidebeheer’ is nieuw voor 2019, maar is reeds gestart. Hij wordt in 2020 opnieuw gegeven.

1. Natuurgericht maaibeheer
2. Heidebeheer
3. Gedurfd lanenbeheer
4. Basiskwaliteit natuur realiseren
5. Flora en vegetatie
6. Ecologische monitoring

Graag hier aanmelden.

Volg meerdere cursussen en ontwikkel u verder in uw vakgebied

U ontvangt bovendien 15% korting op iedere verdere cursusdag, waarvoor u zich direct opgeeft.

Praktische informatie over aanmelden