Opleiding ecologie

Combineer verschillende cursusdagen tot een korte opleiding ecologie

U kunt alle mogelijke cursussen naar wens combineren. Hier is voor drie verschillende doelgroepen de meest logische cursuscombinatie op een rij gezet. Het cursusaanbod ontwikkelt voortdurend en biedt daarmee steeds meer mogelijkheden. Zo is voor alle doelgroepen de algemene cursus ‘flora en vegetatie’ erbij gekomen voor 2019! In de loop van de jaren kunt u zelf een soort aanvullende opleiding ecologie samenstellen.

Zit het ideale aanbod voor u er niet bij? Laat vooral weten waar u naar op zoek bent, dan ontvangt u een maatwerkvoorstel.

R.O. en beleid
Groenbeheer
Natuurbeheer
Ontwerp, projecten, beleid
Lisdodde

Cursussen voor ruimtelijke ordening, ontwerp en beleid

Deze cursussen zijn met name gericht op (landschaps)architecten, ontwerpers, projectleiders, beleidsmakers en bestuurders. De focus ligt vooral op natuur en groen in de woonomgeving en de stadsrand, kortom de stadsecologie. De verschillende onderwerpen kunnen los gevolgd worden, maar de eerste twee vormen een logische set van cursusmodulen. Deze serie, ‘meer kleur in groen’, zal bovendien nog verder uitgebreid worden. De dag in Ecopark Acht vormt vervolgens de ideale praktijkdag bij deze twee cursusdagen.

De cursussen over monitoring, flora en vegetatie en cultuurhistorie gaan behalve over bebouwd gebied vooral over het buitengebied. Deze zijn meer in brede zin relevant voor ruimtelijke ordening en landschap.

1. Meer kleur in groen; ecologische kansen
2. Meer kleur in groen; ecologische relaties
3. Veldcursus Ecopark Acht Eindhoven
4. Beschermde soorten in gebouwen
5. Beschermde soorten bij renovatie en sloop
6. Tijdelijke natuur werkt
7. Ecologische monitoring
8. Flora en vegetatie
9. Cultuurhistorie
Meld nu aan
Groenbeheer
Bloemrijk grasland

Cursussen voor groenbeheerders en hoveniers

Ecologisch groenbeheer staat in deze cursussen centraal in de breedste zin van het woord. De inhoud is geschikt voor iedereen die daarmee te maken heeft, van het opstellen van beheerplannen tot het aansturen van de uitvoering. Maar ook de algemene ecologische cursussen zijn voor deze doelgroep heel geschikt. Stel naar believen een pakket samen van bij uw werk passende onderwerpen.

De cursus ‘natuurgericht maaibeheer’ is nieuw voor 2019 en vormt een ideaal vervolg op ecologisch groenbeheer!

1. Ecologisch groenbeheer
2. Natuurgericht maaibeheer
3. Gedurfd lanenbeheer
4. Veldcursus Ecopark Acht
5. Tijdelijke natuur werkt
6. Ecologische monitoring
7. Flora en vegetatie
Meld nu aan
Natuurbeheer, natuurherstel
Mostapijt

Cursussen voor natuurbeheer en -herstel

Deze cursussen zijn gericht op natuur en iedereen die zich met het beheer, herstel en ontwikkeling daarvan bezighoudt. Ook onderzoek en inventarisatie naar natuur en natuurwaarden valt hieronder. De cursusmodulen kunnen naar wens gecombineerd worden.

De tweedaagse cursussen ‘Heidebeheer’ en ‘Cultuurhistorie en natuurbeheer’ zijn nieuw voor 2019!

1. Natuurgericht maaibeheer
2. Heidebeheer
3. Cultuurhistorie en natuurbeheer
4. Gedurfd lanenbeheer
5. Flora en vegetatie
6. Ecologische monitoring
Meld nu aan

Graag hier aanmelden.

Volg meerdere cursussen en ontwikkel u verder in uw vakgebied

U ontvangt bovendien 15% korting op iedere verdere cursusdag, waarvoor u zich direct opgeeft.

Praktische informatie over aanmelden