Mini-opleiding ecologie

Combineer verschillende cursusdagen tot een korte opleiding ecologie

U kunt veel cursussen naar wens combineren. Hier is voor drie verschillende doelgroepen de meest logische cursuscombinatie op een rij gezet. Ook zijn er vaste combinaties die met korting gevolgd kunnen worden. Het cursusaanbod ontwikkelt voortdurend en biedt daarmee steeds meer mogelijkheden. Zo is er voor een hele brede doelgroep in samenwerking met Vogelbescherming Nederland de algemene cursus ‘Basiskwaliteit natuur realiseren’ erbij gekomen voor 2020. Ook zijn er in 2020 twee nieuwe praktijkdagen gericht op natuurontwikkeling en beheer bijgekomen en in 2021 starten cursussen over dagvlinders en wilde bijen! Tenslotte kan deze winter een cursus-serie worden gevolgd op het gebied van de natuurwetgeving en van natuur in ontwerp. In de loop van de jaren kunt u zelf een soort aanvullende mini-opleiding ecologie samenstellen.

Ook is er een aanvullende service voor iedereen die een mini-opleiding ecologie volgt, vanaf 5 cursussen. U krijgt dan extra (online) studietips, aanvullende actuele kennis en (indien gewenst) aanvullende praktische opdrachten.

Zit het ideale aanbod voor u er niet bij of ziet u door de bomen het bos niet meer? Laat vooral weten waar u naar op zoek bent, dan ontvangt u een maatwerkvoorstel.

R.O. en beleid
Groenbeheer
Natuurbeheer
Ontwerp, projecten, beleid
Lisdodde

Cursussen voor ruimtelijke ordening, ontwerp en beleid

Deze cursussen zijn met name gericht op (landschaps)architecten, ontwerpers, projectleiders, beleidsmakers en bestuurders. De focus ligt vooral op natuur en groen in de woonomgeving en de stadsrand, kortom de stadsecologie. De verschillende onderwerpen kunnen los gevolgd worden. Nieuw dit jaar is een praktijkdag over natuur ontwikkelen en een cursus ‘vleermuizen en ruimtelijke ontwikkeling’. Die laatste heeft wel een kleine overlap met ‘beschermde soorten in gebouwen’. De cursus ‘Basiskwaliteit Natuur realiseren’ geeft goede handvatten voor de integratie van natuur in ontwerp, het beleid en de omgevingsvisie en -plannen.

Het drieluik ‘Meer kleur in groen’ is inmiddels ‘Natuur in ontwerp’ genoemd en kan volgende winter weer volledig worden gevolgd. De dag met twee stadsparken in Eindhoven of de Praktijkdag Natuur ontwikkelen vormen vervolgens de ideale afsluiting van deze drie cursusdagen.

De dagen ‘Monitoring’ en ‘Flora en vegetatie’ gaan behalve over bebouwd gebied ook over het buitengebied. Deze zijn meer in brede zin relevant voor ruimtelijke ordening en landschap.

1. Meer natuur in ontwerp; Ecologische kansen
2. Meer natuur in ontwerp; Ecologische relaties
3. Meer natuur in ontwerp; Natuurinclusief groen
4. Basiskwaliteit natuur realiseren
5. Beschermde soorten in gebouwen
6. Vleermuizen en ruimtelijke ontwikkeling – NIEUW
7. Ecologische stadsparken Eindhoven
8. Flora en vegetatie
9. Dagvlinders herkennen en helpen – NIEUW
10. Wilde bijen; ecologie en maatregelen – NIEUW
11. Natuur ontwikkelen; De Groene Grens
12. Ecologische monitoring
Groenbeheer
Bloemrijk grasland

Cursussen voor groenbeheerders en hoveniers

Ecologisch groenbeheer staat in deze cursussen centraal in de breedste zin van het woord. De inhoud is geschikt voor iedereen die daarmee te maken heeft, van het opstellen van beheerplannen tot het aansturen van de uitvoering. Maar ook de algemene ecologische cursussen zijn voor deze doelgroep heel geschikt. Stel naar believen een pakket samen van bij uw werk passende onderwerpen.

De cursus ‘natuurgericht maaibeheer’ vormt een ideaal vervolg op ecologisch groenbeheer en de praktijkdag ‘biodiversiteit en maaibeheer’ vormt de perfecte afsluiting buiten!

Alleen tussen de cursussen ‘gedurfd lanenbeheer’  en ‘beschermde soorten en ecologisch boombeheer’ is de overlap vrij groot, die worden liever niet gecombineerd.

1. Ecologisch groenbeheer
2. Natuurgericht maaibeheer
3. Gedurfd lanenbeheer
4. Biodiversiteit en maaibeheer
5. Basiskwaliteit natuur realiseren
6. Ecologische stadsparken Eindhoven
7. Beschermde soorten en ecologisch boombeheer – NIEUW
8. Flora en vegetatie
9. Dagvlinders herkennen en helpen – NIEUW
10. Wilde bijen; ecologie en maatregelen – NIEUW
11. Ecologische monitoring
Natuurbeheer, natuurherstel
Mostapijt

Cursussen voor natuurbeheer en -herstel

Deze cursussen zijn gericht op natuur en iedereen die zich met het beheer, herstel en ontwikkeling daarvan bezighoudt. Ook onderzoek en inventarisatie naar natuur en natuurwaarden valt hieronder. De cursusmodulen kunnen naar wens gecombineerd worden. De cursussen zijn zowel geschikt voor terreinbeheerders, als ook voor groenbeheerders van gemeenten of aannemers die natuurgebieden in beheer hebben.

1. Natuurgericht maaibeheer
2. Heidebeheer
3. Gedurfd lanenbeheer
4. Basiskwaliteit natuur realiseren
5. Flora en vegetatie
6. Dagvlinders herkennen en helpen – NIEUW
7. Wilde bijen; ecologie en maatregelen – NIEUW
8. Ecologische monitoring
9. Biodiversiteit en maaibeheer
10. Natuur ontwikkelen; De Groene Grens

Vaste cursus-combinaties met extra korting

Serie ‘Meer natuur in ontwerp’

Voor landschapsarchitecten, beleidsmakers en ontwerpers is er komende winter weer de succesvolle serie van 5 cursussen, waarbij de laatste dag buiten is. Er kan gekozen worden uit de Praktijkdag ‘Natuur ontwikkelen’ óf de dag ‘Stadsparken Eindhoven’.

Basiskwaliteit Natuur
Ecologische kansen
Ecologische relaties
Natuurinclusief groen
Natuur ontwikkelen; De Groene Grens
OF Ecologische stadsparken Eindhoven

Ecologisch groenbeheer combi

Deze serie is ideaal voor groenbeheerders, hoveniers of groene aannemers;

Ecologisch groenbeheer
Natuurgericht maaibeheer
Gedurfd lanenbeheer
Basiskwaliteit Natuur realiseren
Biodiversiteit en maaibeheer

Natuurwetgeving combi

Weet u nog weinig over de natuurwetgeving? Wilt u vooral over de praktijk van de Natuurwetgeving leren? Gericht op gebouwen, bomen en meer specifiek vleermuizen. Er is wel een kleine overlap tussen de eerste twee cursussen, want die zijn ook afzonderlijk te volgen.

Beschermde soorten in gebouwen
Vleermuizen en ruimtelijke ontwikkeling
Beschermde soorten en ecologisch boombeheer

Natuurbeheer combi

Deze serie van 5 cursusdagen is bedoeld voor iedereen die met natuurbeheer te maken heeft, die in de breedte bij wil leren, maar ook een behoorlijke diepgang zoekt. Kies voor Flora en vegetatie óf Heidebeheer, gecombineerd met de overige 3 dagen:

Flora en vegetatie – 2 dagen
Heidebeheer – 2 dagen
Natuurgericht maaibeheer
Gedurfd lanenbeheer
Ecologische monitoring

Graag hier aanmelden.

Volg meerdere cursussen en ontwikkel u verder in uw vakgebied

U ontvangt bovendien 15% korting op iedere verdere cursusdag, waarvoor u zich direct opgeeft.

Praktische informatie over aanmelden