Mini-opleiding ecologie

Combineer verschillende cursusdagen tot een korte opleiding ecologie

U kunt veel cursussen naar wens combineren. Hier is voor drie verschillende doelgroepen de meest logische cursuscombinatie op een rij gezet. Ook zijn er vaste combinaties die met korting gevolgd kunnen worden. Het cursusaanbod ontwikkelt voortdurend en biedt daarmee steeds meer mogelijkheden. Zo is er voor een hele brede doelgroep in samenwerking met Vogelbescherming Nederland de algemene cursus ‘Basiskwaliteit natuur realiseren’ erbij gekomen voor 2020. Ook zijn er nu twee nieuwe praktijkdagen gericht op natuurontwikkeling en beheer, die in 2020 zeer in de smaak vielen! Tenslotte kan deze winter een cursus-serie worden gevolgd op het gebied van de natuurwetgeving en van natuur in ontwerp. In de loop van de jaren kunt u zelf een soort aanvullende mini-opleiding ecologie samenstellen.

Ook is er een aanvullende service voor iedereen die een mini-opleiding ecologie volgt, vanaf 5 cursussen. U krijgt dan extra (online) studietips, aanvullende actuele kennis en (indien gewenst) aanvullende praktische opdrachten.

Zit het ideale aanbod voor u er niet bij? Laat vooral weten waar u naar op zoek bent, dan ontvangt u een maatwerkvoorstel.

R.O. en beleid
Groenbeheer
Natuurbeheer
Ontwerp, projecten, beleid
Lisdodde

Cursussen voor ruimtelijke ordening, ontwerp en beleid

Deze cursussen zijn met name gericht op (landschaps)architecten, ontwerpers, projectleiders, beleidsmakers en bestuurders. De focus ligt vooral op natuur en groen in de woonomgeving en de stadsrand, kortom de stadsecologie. De verschillende onderwerpen kunnen los gevolgd worden. Nieuw dit jaar is een praktijkdag over natuur ontwikkelen en een cursus ‘vleermuizen en ruimtelijke ontwikkeling’. Die laatste heeft wel een kleine overlap met ‘beschermde soorten in gebouwen’. De cursus ‘Basiskwaliteit Natuur realiseren’ geeft goede handvatten voor de integratie van natuur in het beleid en de omgevingsvisie en -plannen.

Het drieluik ‘meer kleur in groen’ is inmiddels ‘natuur in ontwerp’ genoemd en kan volgende winter weer volledig worden gevolgd. De dag met twee stadsparken in Eindhoven vormt vervolgens de ideale praktijkdag als afsluiting van deze drie cursusdagen.

De dagen ‘Monitoring’ en ‘Flora en vegetatie’ gaan behalve over bebouwd gebied ook over het buitengebied. Deze zijn meer in brede zin relevant voor ruimtelijke ordening en landschap.

1. Meer kleur in groen; ecologische kansen
2. Meer kleur in groen; ecologische relaties
3. Meer kleur in groen; natuurinclusief groen
4. Basiskwaliteit natuur realiseren
5. Beschermde soorten in gebouwen
6. Vleermuizen en ruimtelijke ontwikkeling – NIEUW
7. Veldcursus Ecopark Acht Eindhoven
8. Flora en vegetatie
9. Natuur ontwikkelen; De Groene Grens – NIEUW
10. Ecologische monitoring
Groenbeheer
Bloemrijk grasland

Cursussen voor groenbeheerders en hoveniers

Ecologisch groenbeheer staat in deze cursussen centraal in de breedste zin van het woord. De inhoud is geschikt voor iedereen die daarmee te maken heeft, van het opstellen van beheerplannen tot het aansturen van de uitvoering. Maar ook de algemene ecologische cursussen zijn voor deze doelgroep heel geschikt. Stel naar believen een pakket samen van bij uw werk passende onderwerpen.

De cursus ‘natuurgericht maaibeheer’ vormt een ideaal vervolg op ecologisch groenbeheer en de praktijkdag ‘biodiversiteit en maaibeheer’ vormt de perfecte afsluiting buiten!

Alleen tussen de cursussen ‘gedurfd lanenbeheer’  en ‘beschermde soorten en ecologisch boombeheer’ is de overlap vrij groot, die worden liever niet gecombineerd.

1. Ecologisch groenbeheer
2. Natuurgericht maaibeheer
3. Gedurfd lanenbeheer
4. Biodiversiteit en maaibeheer – NIEUW
5. Basiskwaliteit natuur realiseren
6. Veldcursus Ecopark Acht
7. Beschermde soorten en ecologisch boombeheer – NIEUW
8. Flora en vegetatie
9. Ecologische monitoring
Natuurbeheer, natuurherstel
Mostapijt

Cursussen voor natuurbeheer en -herstel

Deze cursussen zijn gericht op natuur en iedereen die zich met het beheer, herstel en ontwikkeling daarvan bezighoudt. Ook onderzoek en inventarisatie naar natuur en natuurwaarden valt hieronder. De cursusmodulen kunnen naar wens gecombineerd worden. De cursussen zijn zowel geschikt voor terreinbeheerders, als ook voor groenbeheerders van gemeenten of aannemers die natuurgebieden in beheer hebben.

1. Natuurgericht maaibeheer
2. Heidebeheer
3. Gedurfd lanenbeheer
4. Basiskwaliteit natuur realiseren
5. Flora en vegetatie
6. Ecologische monitoring
7. Biodiversiteit en maaibeheer – NIEUW
8. Natuur ontwikkelen; De Groene Grens – NIEUW

Vaste cursus-combinaties met extra korting

Serie ‘Meer natuur in ontwerp’

Voor beleidsmakers en ontwerpers is er komende winter weer de succesvolle serie van 5 cursussen, afgesloten met een Praktijkdag buiten in juni.

Basiskwaliteit Natuur
Ecologische kansen
Ecologische relaties
Natuurinclusief groen
Natuur ontwikkelen; De Groene Grens

Ecologisch groenbeheer combi

Deze serie is ideaal voor groenbeheerders, hoveniers of groene aannemers;

Ecologisch groenbeheer
Natuurgericht maaibeheer
Gedurfd lanenbeheer
Basiskwaliteit Natuur realiseren
Biodiversiteit en maaibeheer

Natuurwetgeving combi

Weet u nog weinig over de natuurwetgeving? Wilt u vooral over de praktijk van de Natuurwetgeving leren? Gericht op gebouwen, bomen en meer specifiek vleermuizen. Er is wel een kleine overlap tussen de eerste twee cursussen, want die zijn ook afzonderlijk te volgen.

Beschermde soorten in gebouwen
Vleermuizen en ruimtelijke ontwikkeling
Beschermde soorten en ecologisch boombeheer

Natuurwetgeving extra

Wilt u echt uitgebreid bijleren op het gebied van de Natuurwetgeving, breid dan de serie verder uit met de Basiscursus en Gevorderden cursus van Ecologica. In de eerste drie dagen zal er dan ook weer een kleine overlap zijn, maar het geheel biedt een uitgebreid beeld van theorie en praktijk van de Natuurwetgeving.

Basiscursus Natuurwetgeving van Ecologica
Beschermde soorten in gebouwen
Vleermuizen en ruimtelijke ontwikkeling
Beschermde soorten en ecologisch boombeheer
Gevorderdencursus Natuurwetgeving van Ecologica

Deze volgorde is wel belangrijk, let dus goed op de data, de gevorderdencursus moet echt als afsluiting.

Graag hier aanmelden.

Volg meerdere cursussen en ontwikkel u verder in uw vakgebied

U ontvangt bovendien 15% korting op iedere verdere cursusdag, waarvoor u zich direct opgeeft.

Praktische informatie over aanmelden