18

verschillende cursussen

voor ieder wat wils

maak interessante combinaties van cursusdagen

45

cursusdagen in 2021

Op inspirerende locaties

u heeft flink wat keuze

Cursustip

voor architecten, beleidsmakers en ontwerpers

in Utrecht

Meer natuur in ontwerp; Ecologische kansen

20 april 2021

Kick-off Online Workshops!

Twee nieuwe workshops in maart.

Als eerste een unieke workshop voor managers en ondernemers met duurzaamheidsambities die verder willen komen; Klaar voor de toekomst!

Daarnaast een workshop die u laat kennismaken met alle facetten van stadsnatuur; meer natuur in bebouwd gebied. Hoe doe je dat? Workshop Alles over stadsnatuur.

De kick-off biedt eenmalig een hoge korting en de mogelijkheid live-online deel te nemen. Daarna wordt het een online workshop die iedereen in eigen tijd kan volgen.

Wees er snel bij, want voor de kick-off geldt; vol = vol!

Workshop Klaar voor de toekomst
Workshop Alles over stadsnatuur

Nieuw in het cursusprogramma

Cursus Vleermuizen en ruimtelijke ontwikkeling in Utrecht verzet naar 13 april 2021

Cursus Beschermde soorten en ecologisch boombeheer in Amersfoort op 24 maart 2021

Cursus Dagvlinders herkennen en helpen op twee locaties in mei/juli

Cursus Wilde bijen; ecologie en maatregelen in Amersfoort in mei/juni

Cursus Ecologische stadsparken in Eindhoven op 8 juli 2021


Alleen dit jaar, samen met EIS kenniscentrum insecten, op 7 locaties: 

Cursusdag bijvriendelijk groenbeheer – voor praktijkmensen in het groen!

Welke invloed hebben de maatregelen tegen Corona op de cursussen?

Cursussen in januari, februari en eerste helft van maart zijn verzet, daarna hopen we dat ze weer kunnen doorgaan. Afstand houden en voorzorgsmaatregelen nemen zijn daarbij natuurlijk regel. De actuele maatregelen worden in de gaten gehouden en nageleefd. Meld wel graag ruim van tevoren aan, dan weten we tijdig hoe groot de groep is i.v.m. de ruimte in de zalen.

We zijn dit jaar soepel met last-minute annuleringen i.v.m. ziekte en quarantaine zolang deze regels gelden. Kosteloos verzetten is dan mogelijk.

Online cursussen; om 100% veilig en heel praktisch toch de mogelijkheid te bieden cursussen te volgen is Naturio gestart met twee cursussen online! Het betreft ‘Natuurgericht maaibeheer’ en ‘Ecologische monitoring’. Deze twee cursussen zijn daar inhoudelijk geschikt voor, de rest van het programma blijven gewone fysieke cursussen. De online cursussen kunt u overal volgen middels live-online conference software Zoom, waarbij alle deelnemers middels video en geluid met elkaar in verbinding staan. De presentatie kan worden gevolgd, naast het beeld van de docent en andere deelnemers. Er kunnen gewoon vragen worden gesteld en in groepen worden gewerkt aan opdrachten. Cursusmateriaal (zoals de reader) wordt vooraf toegestuurd, zodat er gewoon met reader en opdrachten gewerkt kan worden. Daarmee is het verschil met een fysieke cursus erg klein. Wel moet u natuurlijk beschikken over een stabiele internetverbinding en een camera plus microfoon.

De 5 online-cursussen in 2020 zijn zeer succesvol gelopen en cursisten vinden het (voor deze onderwerpen) een prima alternatief, ook op lange termijn. Niet hoeven reizen en daardoor een hoge efficiëntie zijn de voornaamste pluspunten. Daarom worden deze cursussen in 2021 opnieuw online aangeboden;

In-company zijn natuurlijk ook mogelijkheden voor online cursussen. Neem vooral contact op voor meer informatie.

Nieuws over aanmeldingen

Er staan weer nieuwe cursuscombinaties met korting op de website; Natuur in ontwerp, Ecologisch groenbeheer en Natuurwetgeving. Mooie series van 3-5 cursusdagen. Zie de pagina opleiding.

De serie ‘Meer kleur in groen’ is ‘Natuur in ontwerp’ gaan heten! De beproefde serie van 3 cursusdagen is vanaf april weer te volgen voor landschapsarchitecten, ontwerpers en beleidsmakers. Vorige winter werd hij warm aanbevolen door de groep van ruim 10 cursisten die de hele serie heeft gevolgd. Zie ‘Ecologische kansen‘ voor de eerste in de serie of de pagina opleiding voor de kortingsserie van 5 dagen. Let op; de data zijn verschoven i.v.m. de lockdown!

Dit jaar is er een nieuwe cursus over Ecologische stadsparken in Eindhoven! De cursus van Ecopark Acht wordt uitgebreid met een bezoek aan park Meerland, in de wijk Meerhoven. Een volledige buitencursus, die kennis en inspiratie biedt voor een natuurrijke inrichting van parken en openbaar groen.

Tenslotte twee nieuwe praktische cursussen over insecten; wilde bijen in samenwerking met EIS en dagvlinders samen met De Vlinderstichting. Spijker uw kennis bij over insecten!

Ander nieuws

Cursisten geven met regelmaat het rapportcijfer 9 of 10 aan de cursussen. Daar zijn alle docenten natuurlijk zeer trots op. Het gemiddelde van alle evaluaties van de cursussen, staat bij de cursussen genoemd.


Naturio heeft inmiddels diverse in-comapany cursussen Natuurgericht maaibeheer aan gemeenten gegeven; Helmond, Haarlemmermeer en Amersfoort. Gemeente Katwijk was in juli aan de beurt. Voor gemeente Langedijk/Heerhugowaard is de cursus ecologisch groenbeheer intern gehouden. De cursussen zijn op maat gemaakt, gericht op de werkzaamheden en situatie in dié gemeente. Ook is er vaak een combinatie met mensen van de aannemers. De reacties waren steeds heel positief, zeker ook over de kruisbestuiving die dan plaatsvindt! Binnenkort is Gildebor aan de beurt voor een interne cursus.


Ook bij terreinbeheerders is die cursus in trek. Het Flevo-landschap heeft een in-company cursus maaibeheer gevolgd met vrijwel het hele beheerteam! De ‘goede mix tussen theorie en praktijk’ werd gewaardeerd en één cursist geeft aan; ‘zinnige cursus om onze organisatie en ons beheer weer een stapje verder te brengen’. Ook de excursie was zeer geslaagd en het weer werkte mee. Ook 23 beheerders van PWN hebben ‘Natuurgericht maaibeheer’ gevolgd. Verdeeld over 2 dagen hebben ze bijgeleerd over de achtergronden en praktische aanpak van een goed maaibeheer. Ook de relatie met de begrazing kwam natuurlijk aan bod. Als je duinvalleien onder je hoede hebt, met zeer bijzondere soorten, is het nodig dat het hele team weet wat belangrijk is.

In 2020 heeft Geldersch Landschap en Kasteelen deze cursus gevolgd, gecombineerd met leren de belangrijkste plantensoorten te herkennen. De beheerders gaven aan dat er echt eyeopeners in de cursus zaten en dat zij zeker met de kennis in de praktijk aan de slag kunnen. Ook over de cursus heidebeheer waren ze zeer lovend. De cursus cultuurhistorie is naar voorjaar 2021 geschoven en hebben ze nog tegoed.

Tips en cursusnieuws

Half februari heeft Naturio weer tips en cursusnieuwtjes verstuurd.

Bekijk nu de webversie zodat u ze kunt nalezen.

Blijf op de hoogte!

Ontvang ongeveer maandelijks tips en cursusnieuws!

Naturio

Laat weten wat u graag wilt in uw cursus!

Uw ideeën worden meegenomen in het ontwikkelen van nieuwe cursussen

Enquete