Uw cursus ecologie

Naturio heeft voor vakmensen die een cursus ecologie willen volgen veel in huis! Wilt u extra kennis over natuur opdoen of uw kennis actueel houden? Het cursusaanbod is heel breed, gericht op de praktijk en wordt gegeven voor kleine groepen. Ook is er aandacht voor praktische handvatten om de opgedane theorie toe te passen in uw werk. Eigen casussen en praktijkvoorbeelden zijn belangrijk binnen alle cursussen. Het integreren van actuele ontwikkelingen is vanzelfsprekend. Het cursusprogramma wordt steeds verder uitgebouwd en naast het reguliere aanbod is het ook mogelijk de cursussen in-company te organiseren.

Het cursusprogramma:

2020-10-26T08:49:02+00:00

Meer natuur in ontwerp: Natuurinclusief groen

Deze derde cursusdag uit het drieluik ‘Meer natuur in ontwerp’ gaat in op het in de praktijk realiseren van natuurrijk groen, waar voor mens, plant en dier veel te beleven is. Voor mensen veel kleur, voor flora een goede standplaats en voor dieren veel variatie. Hoe realiseer je dat in de dagelijkse praktijk van projecten en ontwerpen? Hoe vertaal je ecologische kansen en relaties verder naar uitvoering?

2020-10-26T08:49:55+00:00

Basiskwaliteit Natuur realiseren

Omdat de natuur zwaar onder druk staat is het belangrijk om te streven naar een basiskwaliteit voor natuur: een minimale kwaliteit waaraan onze natuur moet voldoen. Dit kan alleen door integraal naar een gebied te kijken met aandacht voor milieu, inrichting en beheer. Deze ambitie wordt breed onderkend en vormt een logisch uitgangspunt voor een omgevingsvisie onder de Omgevingswet. Deze cursus biedt kennis en geeft praktische handvatten om mee aan de slag te gaan.

2020-10-26T08:50:42+00:00

Ecologisch groenbeheer

Hoe ontwikkel je structuurrijk, bloemrijk en aantrekkelijk groen voor planten, dieren en mensen? Deze cursus is gericht op groen in de bebouwde omgeving. U krijgt inzicht in de kansen en knelpunten van een op natuurwaarden gericht groenbeheer.

2020-12-01T11:24:50+00:00

Natuurgericht maaibeheer

Maaibeheer is belangrijk, maar krijgt ook steeds meer kritiek. Graslanden, parken en bermen goed beheren? Op het juiste moment maaien? Deze cursus is gericht op zowel maaibeheer in natuurgebieden, als in de bebouwde omgeving, zoals gefaseerd of ecologisch bermbeheer.

2020-10-30T10:05:51+00:00

Gedurfd lanenbeheer

Lanen goed beheren is een lastige uitdaging. Zowel op korte als op lange termijn moeten bomen vitaal, mooi en veilig zijn. Zowel het beeld van de laan, als de natuurwaarden spelen daarbij een belangrijke rol. Soms zijn daarvoor gedurfde keuzen noodzakelijk. Deze cursus geeft handvatten om lanenbeheer doordacht aan te pakken.

2020-10-26T08:53:30+00:00

Biodiversiteit en maaibeheer

Biodiversiteit is belangrijk en kan worden vergroot met een goed beheer. Tijdens deze dag leert u in de praktijk over goed maaibeheer in bermen, parken en graslanden. Welk maaibeheer de biodiversiteit kan vergroten en welke mogelijkheden er zijn in de praktijk. Het is gericht de openbare ruimte en natuurgebieden.

Cursussen alleen in-company mogelijk:

2020-10-26T09:04:35+00:00

Tijdelijke Natuur werkt: meer natuur, minder risico

Tijdelijke Natuur kent louter winnaars. De terreineigenaar voorkomt risico’s op vertraging en extra kosten door het verschijnen van streng beschermde planten en dieren. De natuur profiteert één of enkele jaren van spontane natuurontwikkeling. Omwonenden en gebruikers krijgen een leuk natuurgebied. Leer in deze cursus over het proces en de inhoud.

De beste combinaties van ecologische cursussen voor 3 doelgroepen

Ruimtelijke ordening

Beleid

opleiding ecologie - ontwerp, projecten, beleid

Groenbeheerders

Hoveniers

opleiding ecologie - groenbeheer

Natuurbeheer

Natuurherstel

opleiding ecologie - natuurbeheer

Doelgroep

Naturio richt zich op een brede doelgroep van vakmensen:

  • Beleidsmedewerkers en bestuurders

  • Projectleiders

  • Groenbeheerders en hoveniers

  • Terreinbeheerders

  • Rentmeesters

  • Landschapsarchitecten

  • Ecologen bij overheden en semioverheden

  • Ecologen bij advies- en onderzoeksbureaus

  • Docenten uit het groene vakonderwijs

  • Overige groene vakmensen

Kenmerken van alle cursussen

Het opdoen van inhoudelijke kennis staat centraal in iedere cursus, zowel in de breedte als in de diepte. De basis van ieder onderwerp wordt uitgewerkt tot een flinke diepgang, zodat voor iedereen de eigen kennis wordt aangevuld.

In de cursussen staat praktische toepasbaarheid voorop. Ten eerste wordt veel gebruik gemaakt van praktijkvoorbeelden. Daarnaast wordt stilgestaan bij het toepassen van de kennis binnen uw eigen werk. Dit gebeurt door opdrachten of casussen.

Actuele ontwikkelingen worden gevolgd en meegenomen in de cursussen. Ook is er aandacht voor verbanden tussen onderwerpen en met andere vakgebieden.

De cursussen worden gegeven door ervaren vakmensen, die aandacht hebben voor didactiek.

Er wordt gewerkt met kleine groepen en u krijgt de gelegenheid uw eigen doelstelling en vragen aan te geven. Die worden zoveel mogelijk in de cursus verwerkt, zodat u altijd antwoord krijgt op uw vragen.

De cursussen vinden plaats op geschikte locaties, zoveel mogelijk verspreid door het land. Goede bereikbaarheid, liefst per openbaar vervoer, is hierbij een aandachtspunt. Iedere locatie heeft iets unieks.