Project Description

opleiding ecologie - ontwerp, projecten, beleid

Doelgroep

 • Landschapsarchitecten

 • Projectleiders

 • Beleidsmedewerkers en bestuurders

 • Rentmeesters

 • Docenten uit het groene vakonderwijs

 • Overige groene vakmensen

Cursus

Meer kleur in groen

Ecologische relaties

Krijg zicht op de ecologische samenhang in ruimtelijk ontwerp. Maak hiervan gebruik in ruimtelijke ordeningsprojecten, groenontwerp of beleidskeuzen. Het versterken van landschapsecologische samenhang, ook binnen de stadsnatuur, zorgt voor een grote meerwaarde in biodiversiteit.

Meerwaarde door slimme samenhang

Ecosystemen profiteren, net als mensen, van een goede ruimtelijke samenhang. Planten en dieren zijn gericht op overleven en voortplanten. Daarvoor hebben ze verschillende elementen en voorwaarden nodig. Leer in deze cursus de basis van de systeemecologie en verbreed daarmee uw inzicht in natuur en groen.

Denken in systemen

In ontwerp en beleid wordt veelal in beelden, concepten en doelstellingen gedacht. Ecologische doelen worden echter vooral gehaald door uit te gaan van het systeem als geheel. Veelal worden eenvoudige en aantrekkelijke maatregelen toegepast als nestkasten, vlinderstruiken of bijenhotels. Prachtige initiatieven, die helaas ecologisch niet heel waardevol zijn als ze op zichzelf staan. Deze cursus leert waarom algemene soorten algemeen zijn en kritische soorten zeldzaam. Krijg inzicht in het systeem als geheel en creëer daarmee echt natuurwinst.

Maak betere keuzen door de relaties te zien

Deze cursus geeft onder andere antwoorden op vragen als;

 • hoe kan ik mooi en natuurrijk groen ontwikkelen en daarbij niet alleen de meest algemene soorten helpen?
 • hoe creëer ik een park of groengebied, die voor mens én dier aantrekkelijk is?
 • wat maakt groen kleurrijk en biodivers?

De praktijk van meer kleur in groen

Aan het einde van de dag gaat u aan de slag met uw eigen casus en vertaalt u de nieuwe kennis naar uw eigen (praktijk)omgeving.

ecologische relaties
natuurrijk ontwerpen
Praktische informatie over aanmelden
Printversie cursusfolder

Na deze cursus heeft u:

 • Inzicht in systeemgericht denken

 • Besef van flora en fauna in een landschapsecologische context

 • Kennis over natuurrijk groenontwerp; aanpak in de praktijk

 • Inzicht in hoe de ecologische relaties en kansen van een gebied in beeld te brengen

Deze cursus bestaat uit:

 • Presentaties over de de basis van systeemecologie
 • Praktijkvoorbeelden
 • Kansen en knelpunten voor natuur in bebouwd gebied
 • Casussen die gebaseerd zijn op uw eigen situatie

Benodigde basiskennis: geen.

Geschikte combinaties: Meer kleur in groen; Ecologische kansen en Veldcursus Ecopark Acht Eindhoven.

Cursusdata en locaties:

 • Rijswijk, Landgoed Te Werve, dinsdag 2 april 2019
 • Amersfoort/Utrecht, dinsdag 7 mei 2019
 • Tilburg, Natuurmuseum, dinsdag 17 december 2019
 • Meppel, Schouwburg Ogterop, dinsdag 21 februari 2020

Deze cursus is ook incompany mogelijk (hele jaar door).

Docent

drs. Karin Albers
drs. Karin AlbersNaturio
Deze landschapsecologe van de Universiteit Utrecht heeft ruim 20 jaar ervaring in ecologisch onderzoek en advies. Met deskundigheid in zowel flora als fauna is ervaring opgedaan in inventarisatie, monitoring, inrichtingsplannen, beheer en natuurontwikkeling. Zowel plannen maken, als monitoren hebben voor een gedegen kennisontwikkeling gezorgd. Sinds enige jaren is het geven van cursussen hieraan toegevoegd.

Kenmerken van alle cursussen

Het opdoen van inhoudelijke kennis staat centraal in iedere cursus, zowel in de breedte als in de diepte. De basis van ieder onderwerp wordt uitgewerkt tot een flinke diepgang, zodat voor iedereen de eigen kennis wordt aangevuld.

In de cursussen staat praktische toepasbaarheid voorop. Ten eerste wordt veel gebruik gemaakt van praktijkvoorbeelden. Daarnaast wordt stilgestaan bij het toepassen van de kennis binnen uw eigen werk. Dit gebeurt door opdrachten of casussen.

Actuele ontwikkelingen worden gevolgd en meegenomen in de cursussen. Ook is er aandacht voor verbanden tussen onderwerpen en met andere vakgebieden.

De cursussen worden gegeven door ervaren vakmensen, die aandacht hebben voor didactiek.

Er wordt gewerkt met kleine groepen en u krijgt de gelegenheid uw eigen doelstelling en vragen aan te geven. Die worden zoveel mogelijk in de cursus verwerkt, zodat u altijd antwoord krijgt op uw vragen.

De cursussen vinden plaats op geschikte locaties, verspreid door het land. U hoeft dan zo min mogelijk te reizen. Goede bereikbaarheid, liefst per openbaar vervoer, is hierbij een aandachtspunt. Iedere locatie heeft iets unieks.

Meld u hier aan voor deze cursus.

Na aanmelding hoort u of er nog voldoende plaats is en ontvangt u een uitgebreider vragenformulier.

Praktische informatie over aanmelden